International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 057-064
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Profilaktik Kranial Işınlama

Ahmet DİRİER1, Bilgehan KARADAYI2

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Proflaktik kranial ışınlama
Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli (Lİ-KHDAK) hastalarda küratif radyoterapi (RT), kemoradyoterapi (KRT) veya neoadjuvan KRT’yi tabiben cerrahiden sonra %50’nin üzerinde lokal kontrol sağlanabilir. Bu tedavilerle santral sinir sistemi dışı metastazlarda azalma ve genel sağ kalımda bir artış elde edilmişken beyin metastazı (BM) insidansında bir artış tespit edilmiştir. Proflaktik kranial ışınlama tam kür elde edilmiş küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) tedavinin bir parçası iken KHDAK’de rutin değildir. Bu derlemede KHDAK hastalarda artmış beyin metastazı insidansını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar gözden geçirildi.