International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 3 Page(s): 161-170
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Tedavisinde Hibrid Volümetrik Ark Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Ve Volumetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Radyoterapisinin Avantajlarını Birleştirerek, Hızlı, Konformal ve Homojen bir Tedaviyi Düşük Doz Banyosundan Sakınarak Yapabilmektedir: Dozimetrik Çalışma

Yucel SAGLAM1,2, Yasemin BOLUKBASI3, Vildan ALPAN2, Erkan TOPKAN4, Steve KIRSNER5, Matthew BALLO6, Joe Y. CHANG7, Ayhan BINGOLBALI1, Ugur SELEK2,7

1Yıldız Technical University, Department of Bioengineering, Istanbul, TURKEY
2American Hospital, MD Anderson Radiation Treatment Center, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
3Koc University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
4Baskent University, Adana Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY
5University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Department of Radiation Physics, Houston, USA
6University of Tennessee, Health Science Center, Department of Radiation Oncology, Tennessee, USA
7University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Department of Radiation Oncology, Houston, USA

Keywords: VMAT, IMRT, Hibrit, Evre III akciğer kanseri
Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların tedavisinde, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Step and shoot: YART) ve Volumetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Terapisi (VMAT) giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hibrid volümetrik ark YART’ın (HA-YART: YART ve VMAT kombinasyonu) tek başına VMAT tedavisinde gözlenen sınırlamalar olmaksızın, YART tedavisinden çok daha iyi bir doz dağılımı sunup sunmadığını belirlemektir. Dört Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi (4BBT) ile planlı, daha önceden YART ile 35 fraksiyon ile 70 Gy uygulanarak tedavi edilmiş lokal ileri evre KHDAK’li 10 hasta, HA-YART tekniği kullanılarak retrospektif olarak yeniden planlanmıştır. Philips Large Bore 16 dilimli BT (Phillips, Inc.) kullanılarak solunum kontrollü görüntüler (3mm kesit kalınlığı), Philips Pinnacle Tedavi Planlama Sistemi v.9.0 (Philips Medical, Cleveland, OH) kullanılarak tedavi planlamaları gerçekleştirilmiştir. PTV, İntegral Tümör Hacmine (ITV = tüm solunum fazlarında konturlanan GTV + tüm histolojiler için 8 mm) 4 mm marj eklenerek tanımlanmıştır. Akciğer parankimi solunumun %50 fazında en küçük hacimde konturlanmıştır. Konvansiyonel YART planlarında, non-coplanar ya da coplanar 6:8 alanlar kullanılırken VMAT planları iki adet 180° arklar ile oluşturulmuştur. HA-IMRT planları için %40 VMAT ile %60 konvansiyonel YART kombinasyonu kullanılmıştır. Spinal kord için maksimum doz (Gy), toplam akciğer için V5, V10 ve V20, ipsilateral akciğer için V20 ve V30, kalp için V30, yemek borusu için V50 ve V70, klinik tedavi hacmi (CTV) için V77 değerleri tüm teknikler için Doz Hacmi Histogramları (DVH) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca toplam monitör ünitleri (MU), toplam tedavi süresi (TT) ve konformalite indeksi (CI) farklarına bakılmıştır. Konvansiyonel YART, VMAT’a göre daha az akciğer düşük doz değerleri sağlamaktadır (V5: 55.0% vs 63.0%, p= 0.005; V10:41.4% vs 43.9% p= 0.018). Bununla birlikte, VMAT riskli organların korunmasında kritik eşikler gözetildiğinde, total akciğer V20’sinde (V20:30.6% vs 29.3% p= 0.010), ipsilateral akciğer dozlarında (V20:55.5% vs 52.8% p= 0.008; V30:46.1% vs 42.9% p=0.012) ve kalp dozlarında (V30: 21.09% vs 17.78% p= 0.015; MHD: 15.92% vs 14.81% p= 0.021) daha üstündür; aynı zamanda üstün konformalite (CI 1,51 vs 1,26 p= 0.005) ve düşük MU (24805 vs 19141 p=.005) ile tedaviyi daha hızlı tamamlayabilmektedir (293 dak. vs 108 dak. p= 0.005). HA-YART’ın ise toplam akciğer düşük doz hacimleri (V5:58.1% vs 63.0%, p=.005; V10:42.2% vs 44.9%, p= 0.027) bakımından VMAT’dan daha üstün olduğu, ipsilateral akciğer dozlarında (V20:53.6% vs 55.5% p=0.007; V30: 43.4% vs 46.1% p= 0.018), daha az toplam MU (22155 vs 24805 p= 0.005) ve daha kısa toplam tedavi süresiyle (199 dak vs 293 dak p= 0.005) IMRT’den üstün olduğu izlenmiştir. Genel olarak, HA-IMRT tek başına YART ve VMAT ile karşılaştırıldığında daha homojen (CTV: V77:0.55% vs 2.1% vs 1.7%, p= 0.000) bir doz dağılımı sağlamaktadır. Her üç plan, kabul edilebilir ve benzer özofagus ile omurilik dozları sağlamıştır. HA-YART, ssYART’a kıyasla hızlı, daha konformal ve homojen bir tedavi sunmak için ve VMAT’a kıyasla daha az miktarda akciğeri daha düşük bir dozda ışınlamak için, hem geleneksel YART’ın hem de VMAT’ın faydalarını bir araya getirebilir.