International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 3 Page(s): 143-149
Monoklonal Gammopati Varlığında Bence-Jones Proteinüri Testinin Akılcı Kullanımı İçin Serum ve İdrar Serbest Hafif Zincir Cut-off Tespiti

Guido D’ANGELO1, Claudio VILLA1, Maria Antonietta ALBERTI1, Isabella SPERDUTI2, Annarita SFERRAZZO1, Silvia VILLA1

1Laboratorio di Chimica-Clinica, Ematologia e Microbiologia Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona Ospedale di Gallarate, Varese, ITALY
2Unità di Biostatistica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, ITALY

Keywords: Plazma hücre diskrazisi, Myoklonal gamopati, Serum serbest hafif zinciri, İdrar serbest hafif zinciri, Bence-Jones proteinürisi
Monoklonal gammapatinin varlığında, serum ve idrar serbest hafif zincirlerin (FLC) ölçümü, pre analitik, analitik ve post-analitik problemlerden etkilenen Bence-Jones proteinüri (BJP) testi kullanımını sınırlayıp sınırlamayacağını değerlendirdik. Mart-Mayıs 2016 tarihleri arasında, plazma hücre diskrazisi şüphesi ile BJP testi için laboratuarımıza gönderilen 89 hasta değerlendirildi. MG varlığında, serum immünfiksasyon elektroforezi ile örneklenmiştir (typified). Ek olarak, sFLC, uFLC ve ilişkili FLC-κ/λ oranı ve ayrıca glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) ölçüldü. MG-κ’lı hastalar: ROC eğrisi analizleri, sFLC-κ ile sFLC-κ/λ oranına karşın BJP-κ pozitiflik deteksiyonu arasında doğru bir karşılaştırma olduğunu gösterdi. Üriner veriler, UFLC-κ karşın BJP-κ pozitiflik deteksiyonu arasında iyi bir korelasyon gösterirken uFLC-κ/λ oranına karşın BJP-κ pozitiflik deteksiyonu arasındaki korelasyon tatmin edici sonuçlar vermedi. MG-λ’lı hastalar: sFLC-λ ve sFLC-κ/λ oranına karşın BJP-λ pozitiflik deteksiyonu karşılaştırıldığında, ROC eğrisi analizleri iyi korelasyon gösterdi. UFLC-λ ile BJP-λ pozitiflik deteksiyonu ve uFC-κ/λ oranına karşın BJP-λ pozitiflik deteksiyonunun üriner verileri, sensitivite ve spesifisite açısından tatmin edici sonuçlar vermedi. “κ” ve “λ” FLC’ye karşın BJP pozitiflik deteksiyonu mutlak değerleri, istatistiksel olarak FLC-κ/λ oranından daha önemlidir. uFLC, [uFLC-Σ(κ+λ)] toplam verisi, BJP pozitifliği saptanması/deteksiyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir medyan/ortalama değer tespit etti. Çalışma, aynı vakalarda BJP testi kullanımını optimize etme ihtimalini istatistiksel olarak göstermiş olmasına rağmen, tanımladığımız hedefleri doğrulamak için daha fazla geçerliliğe ihtiyaç vardır.