International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 074-084
Akrabadişi Allojeneik Kök Hücre Naklinde Hla-Dpb1 Tayininin Önemi: Türkiye’den İki Merkezin Sonuçları

Bulent KANTARCIOGLU1, Huseyin S. BEKOZ1, Ipek Y. HINDILERDEN2, Demet KIVANC1, Yeliz D. OGRET3, Sevgi K. BESISIK2, Fatma S. OGUZ3, Deniz SARGIN1

1Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Istanbul, TURKEY
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Istanbul, TURKEY
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Allojeneik kök hücre nakli, GVHH, İnsan lökosit antijeni, HLA-DPB1
Çalışmamızda, İstanbul, Türkiye’de bulunan 2 farklı merkezde takip ettiğimiz ve HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 ve DPB1 için tam olarak test edilmiş, 34 donör/alıcı çiftinin akraba-dışı allojeneik kök hücre nakli verileri geriye dönük olarak incelendi. En az bir antijen seviyesinde HLA-DPB1 uyumsuzluk oranı %79.6 olarak saptandı. Sadece %20.6 transplant çiftinde HLA-DPB1 tam uyumlu olduğu görüldü. Nötrofil ve trombosit engraftmanı tüm hasta grubuda başarılı bir şekilde meydana geldi. Şiddetli (Derece III-IV) aGVHH dikkate alındığında, nonpermisif HLA-DPB1 uyumsuzluklarının önemli bir faktör olduğu saptandı (p= 0.019). Nonpermisif HLA-DPB1 uyumsuzluğu bulunan nakillerde barsak (p= 0.006) ve karaciğer (p: 0.054) aGVHH’nda artış saptanırken, cilt aGVHH’da bu bulguya rastlanmadı. Çok değişkenli analizde, permisif olmayan HLA-DPB1 uyumsuzlukları şiddetli aGVHH için bağımsız bir faktör olduğu görüldü. HLA-DPB1 uyumsuzluklarının relaps üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Sağkalım analizinde, hem HLA-DPB1 uyumsuzluklarının, hem de nonpermisif uyumsuzlukların olaysız ve genel sağkalım zamanlarında azalma eğilimine neden olduğu görüldü. Donör seçimi sırasında bu sonuçların gözönüne alınması akraba-dışı allojeneik kök hücre nakli sonuçlarını iyileştirebilir.