International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 069-073
Plazma Hücreli Neoplazmında Cytokeratin’in Anormal Ekspresyonu

Hiroaki SUZUKI1, Katsushige YAMASHIRO1, Mitsutoshi KUROSAWA2

1National Hospital Organization Hokkaido Cancer Center, Division of Diagnostic Pathology, JAPAN
2National Hospital Organization Hokkaido Cancer Center, Division of Hematology, Sapporo, JAPAN

Keywords: Sitokeratin, Keratin, Miyelom, Immünohistokimya, Plazma hücresi, CK8, CK18, CAM5.2
Sitokeratin (CK), plazma hücreli miyelomların bir alt kümesinde anormal eksprese olduğu bilinmektedir. Elli ardışık plazma hücreli neoplazm (plazma hücreli miyelom, n= 43, kemiğin soliter plazmasitomu, n= 7) olgusunda CK (CAM5.2, AE1 / AE3) ekspresyonunu araştırdık. 50 olgunun yedisi (plazma hücreli miyelom, n = 5, soliter kemik plazmositomu, n= 2) CK pozitifti (CAM5.2: 7/50, AE1/AE3: 0/50). Yedi vaka aynı zamanda değişen şiddette CK7 (2/7), CK8 (3/7) ve CK18 (7/7) eksprese etmiştir. Bir olgu, hem CK8 hem de CK18 için pozitifti (>% 10) ve iki olgu hem CK8 hem de CK18’i zayıf biçimde eksprese idi (≤% 10). CK8 ve CK18, ekspresyon partnerleridirler ve hücrelerde, heteropolimerik filamentin miyelomadaki plazma hücrelerinin bir alt kümesinde oluştuğunu düşündüren, heteropolymeric filament oluşturduğu bilinmektedir. Öte yandan, yedi olguda hem tip I sitokeratin (CK18) hem de tip II sitokeratin (CAM5.2) eksprese edildi. CAM5.2 öncelikle CK8 ile reaksiyona girer ve daha az ölçüde CK7 ile reaksiyona girer. Kullanılan CK8 antikoru ancak 7 olgunun 3’ü ile reaksiyona girmiş olsa da, muhtemelen 7 olgunun ikisinin de CK8 ve CK18’i eksprese ettikleri muhtemeldir. İzlem sağkalımı verileri, CAM5.2-pozitif grup ile CAM5.2-negatif grup arasında anlamlı bir fark göstermedi.