International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 1 Page(s): 055-065
Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu (HKHT)’nda Tıbbi Beslenme Tedavisi

Gamze AKBULUT

Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Besevler, Ankara, TURKEY

Keywords: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu, Beslenme, Nötropenik diyet, Nutrisyonel destek
Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu (HKHT) ağır aplastik anemi, lösemi ve diğer bazı maligniteleri olan hastaların tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Hastalık birçok yan etkilere (iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve mukozit) neden olduğundan, çoğunlukla yeterli oral beslenme sağlanamamakta ve beslenme desteği gerekmektedir. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyonların riskini azaltmak için "düşük-mikrobiyal / nötropenik diyetler" koruyucu yarar sağlaması nedeniyle önerilmektedir. Geleneksel olarak, HKHT uygulanan hastalarda total parenteral beslenme (TPN), beslenme desteği için seçilen yöntem olmuştur. İkinci bir yöntem olan enteral beslenme uygulaması (özellikle enteral tüp ile beslenme - ETB), beslenme desteği için alternatif bir yöntemdir. HKHT hastalarına yönelik oluşturulan diyet rehberlerinde, enfeksiyona maruz kalma riskini en aza indirgemek amacıyla optimal besin tüketimi ve enerji alımı çok önemlidir.