International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 095-099
Sigara İçenlerde ve İçmeyenlerde Akciğer Kanseri: Genel Özelliklerde Farklılık Var mı?

Ahmet E. ERBAYCU1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Soner GÜRSOY2, Mustafa DELİBAŞ3, Salih Z. GÜÇLÜ1

1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Bölümü, İzmir, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Sigara içmeyenler, Sigara içenler, Tümör hücre tipi, Tedavi
Akciğer kanseri çoğunlukla sigara içenlerde ortaya çıkmakta, ancak çeşitli etmenler nedeniyle sigara içmeyenlerde de görülebilmektedir. Sigara içen ve içmeyen akciğer kanserli hastalarda genel özelliklerin farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 1999-2008 yıllarında tanı konulan hastalar cinsiyet, yaş, sigara içme öyküsü, tümör hücre tipi, hastalığın yerleşim yeri, evresi, ek hastalıklar, tedavi ve semptomlar ile değerlendirildi. Çalışmaya 62 sigara içmeyen ve 157 sigara içen, toplam 219 hasta alındı. Sigara içmeyen grupta yaş ortalaması daha yüksek idi. Sigara içmeyen grupta kadın ve adenokarsinom oranı sigara içen gruba göre anlamlı şekilde yüksek idi. İki grup arasında genel tümör tipi (küçük hücreli dışı – küçük hücreli karsinom), evre ve uygulanan tedavi açısından fark yok idi. Sigara içen grupta akciğer kanseri en sık intermediyer alanda yerleşme gösterirken, sigara içmeyen grupta en sık periferik alanda yerleşim gözlendi. Kilo kaybı haricindeki tüm semptomlar her iki grupta benzer sıklıklar ile görülürken, sigara içen grupta kilo kaybı anlamlı olarak daha sık görüldü.

Sigara içen ve içmeyen akciğer kanserli hastalarda yaş, cinsiyet, histopatolojik alt tip ve hastalığın yerleşim yeri farklılık göstermektedir. Hastalığın evresi, uygulanan tedavi ve semptomların büyük bir bölümü farklı değildir. Kilo kaybı sigara içen grupta daha sıktır.