International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 098-102
Renal Hücreli Karsinom ve Kolon Adenokarsinom Birlikteliği

Yılmaz ASLAN1, Mehmet Emin KALENDER2, Hacı Mehmet TÜRK2, Yavuz PEHLİVAN1, Hakan BÜYÜKHATİPOĞLU1, Alper SEVİNÇ2, Metin KARAKÖK3

1Gaziantep Üniverstesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniverstesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi, GAZİANTEP
3Gaziantep Üniverstesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Keywords: Renal hücreli karsinom, Kolon adenokarsinomu, Senkron tümör
Bir kaç dekat öncesine kadar renal hücreli karsinom ve diğer primer malignitelerin birlikteliği sadece otopsi serilerinde saptanmaktaydı. Son zamanlarda ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin yaygın kullanımı renal hücreli karsinomlu hastalarda klinik olarak sessiz ikincil primer malignitelerin tanısını mümkün kılmıştır. Genitoüriner kanserli hastalarda bu ikincil maligniteler senkronize, önceden veya sonradan ortaya çıkabilmektedir. Multipl kanserlerle ilgili yayınlarda renal hücreli karsinomu da kapsayan sadece birkaç çalışma bulunmaktadır. Bu yazıda eşzamanlı renal hücreli karsinom ve kolon adenokarsinom tanısı konan bir vaka bildirilmiştir.