International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 1 Page(s): 052-060
SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ, KARSİNOGENEZ VE ANTİOKSİDANT ENZİMLER

AYSUN ÖZKAN1, KAYAHAN FIŞKIN1

Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANTALYA

Keywords: serbest oksijen radikalleri, antioksidant, karsinogenez
Bir veya daha fazla paylaşılmamış elektrona sahip atom veya moleküller olarak bilinen serbest oksijen radikalleri, çok safhalı karsinogenezin hem başlamasında hem de ilerlemesinde önemli rol oynarlar. Yüksek oranda reaktif bileşikler olan serbest oksijen radikalleri karsinogenezde başlatıcı ve ilerletici rol üstlenebilir, prokarsinojenleri aktif hale getirebilir, DNA hasarına yol açabilir ve hücresel antioksidant savunma sistemlerini değişikliğe uğratabilirler. Diğer taraftan antikarsinojen olarak gösterilen serbest radikal süpürücüleri karsinogenezin hem başlatılmasında hem de ilerlemesinde inhibitör olarak görev alırlar ve hücreleri oksidatif hasara karşı korurlar.