International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4
3 record(s) found.
  • ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ NÖROBLASTOMA'LI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
         İBRAHİM BAYRAM1, ATİLLA TANYELİ1, İLGEN ŞAŞMAZ1, BÜLENT ANTMEN1, REFİK BURGUT1, DİNÇER YILDIZDAŞ1, LEVENT YILMAZ1, SÜREYYA SOYUPAK1, NURDAN TUNALI1, YURDANUR KILINÇ1
  • Nöroblastomlu Hastalarda Sfingozin 1-Fosfat Reseptör 4 Gen Ekspresyonunun Davranışı
         Sema YILMAZ1, Can ACIPAYAM2, Fatih ERBEY3, Gulay SEZGIN2, Ibrahim BAYRAM2, Yasemin TUCCAR4, Nihal INANDIKLIOGLU5, Atila TANYELI2
  • Betulinik Asit ve Sisplatin Nöroblastom Hücrelerinde N-MYC Durumlarına Göre Metastaz iİişkili Genleri İnhibe Eder
         Serdar BAYRAK1, Zekiye ALTUN2, Dilek INCE3, Safiye AKTAS2, Nur OLGUN3
  •