International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3
2 record(s) found.
  • KEMİK METASTAZLI HASTALARDA PALYATİF RADYOTERAPİ SONRASI İDRAR KALSİYUM VE DEOKSİPİRİDİNOLİN SEVİYELERİ
         ERKAN TOPKAN1, GÖKHAN ÖZYİĞİT1, HÜLYA GÜLBAŞ1, AZİZ KARAOĞLU1
  • Palyatif Torasik Radyoterapi Uygulanan Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinda Adaptif Tedavinin Dozimetrik Değerlendirmesi
         Evrim DUMAN1, Yigit CECEN2, Bora SINDIR2, Beyza OZDEMIR2, Mustafa YILDIRIM3, Sare CECEN1, Berrin PEHLIVAN4, Melek Nur YAVUZ2
  •