International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4
1 record(s) found.
  • 7 cm’den Küçük Renal Hücreli Kanserlerde Nefron Koruyucu Cerrahi ve Radikal Nefrektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
         Hasan BAKIRTAŞ1, Can TUYGUN1, Nihat KARAKOYUNLU1, Aykut B. ŞENTÜRK1, Hamit ERSOY1
  •