International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4
1 record(s) found.
  • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA ORAL DEMİR TEDAVİSİNİN LİPİD PEROKSİDASYONUNA VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
         BAHATTİN TUNÇ1, HABİBE G. ÖZEN1, NAMİK DELİBAŞ1, RECEP SÜTÇÜ1
  •